Posredstvom online platforme je 9. lipnja 2021. održan savjetodavni susret predstavnika evangeličkih crkvi članica Luteranskog svjetskog saveza iz država Srednje i Istočne Europe. Razgovoru su prisustvovali biskupi Evangeličkih crkvi iz Češke, Slovačke, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Rumunjske, Poljske, Litve, Latvije, Estonije i Rusije.

Savjetovanje je otvorio Dr. Ireneusz Lukas, regionalni tajnik za Europu LSS. Nakon toga je uslijedio kratak govor Urmasa Wiilme, potpredsjednika LSS iz Srednje i Istočne Europe, nadbiskupa Talina i primasa Estonske Evangeličke luteranske crkve, te govor Dr. Martina Jungea, generalnog tajnika LSS koji se povlači s ove funkcije na Dan reformacije ove godine. U svome pozdravnom govoru Dr. Junge se osvrnuo na temu sljedeće Generalne skupštine LSS koja će se održati u Krakovu u Poljskoj u rujnu 2023. god. pod geslom: Jedno tijelo, jedan duh i jedna nada.

Generalni tajnik Junge je prisutnima položio na srce važnost odgovornog određivanja smjera Luteranskog svjetskog saveza (LSS) u budućnosti, slikovito istaknuvši kako se LSS treba oslanjati na četiri stupa: 1. stup – služenje bližnjima u potrebi, 2. stup – podupiranje u misiji, 3. stup – artikuliranje zajedničkog teološkog identiteta, 4. stup – postati jedno.

Nakon ovog govora, uslijedio je razgovor u kojemu su sudionici bili podijeljeni u četiri grupe. Predstavnica biskupa ECRH je bila u grupi s predstavnicima iz Češke, Mađarske, Slovenije, Poljske, Latvije i Rusije te je njezina zadaća bila voditi bilješke i prezentirati rezultate razgovora unutar grupe u ponovnom plenarnom razgovoru. Smjernice za razgovor unutar grupa su bile: 1. Što je u govoru Generalnog tajnika privuklo pozornost sudionika i zašto? 2. Kako sudionici vide ulogu LSS u predstojećim godinama iz konteksta njihove mjesne crkve? 3. Kako razumiju ideju policentrične zajednice? Kakvu ulogu bi u tom konceptu organizacije zajednice mogla zauzeti njihova mjesna crkva? 4. Koja područja djelovanja LSS bi se trebala osnažiti i pospješiti?

Nakon predstavljanja zaključaka razgovora u grupama, moderator susreta – nadbiskup Wiilma predstavio je kandidate za Generalnog tajnika LSS, te je istaknuo i podsjetio koje su zadaće nositelja ove službe.

Kandidati su svećenica Anne Burghardt iz Estonske Evangeličke luteranske crkve koja obnaša funkcije ravnateljice Odjela za razvoj Instituta za teologiju i savjetnice za međunarodne i ekumenske odnose Estonske Evangeličke luteranske crkve i svećenik Dr. Kenneth Mtata iz Evangeličke luteranske crkve u Zimbabveu koji trenutno obnaša funkciju generalnog tajnika Vijeća crkava Zimbabvea.

Nov/u-og Generaln/u-og tajni/cu-ka će izabrati Vijeće LSS, na sjednici 19. lipnja 2021. u sklopu zasjedanja koje traje od 18. – 23. lipnja 2021. godine.

Svetlana Vojnić Feldy