STRUKTURA CRKVE

 

  1. SINODA
  2. SINODALNO VIJEĆE
  3. CRKVENI SUD
  4. ODBOR ZA MEDIJE
  5. ODBOR ZA LITERATURU
  6. ODBOR ZA STATUTARNA PITANJA       
  7. ODBOR ZA DJECU I MLADE

 

 1.1.Sinoda,Sinodalno vijeće,predsjednik sinode i biskup su zajedno odgovorni za život i službu ECRH..Sinoda je vrhovno tijelo ECRH i izriče njenu volju.  Sinoda je pozvana da život i djelovanje u bratskom dogovoru prikazuje i unapređuje i da se zakonima i propisima to osigurava i razvija.Laici birani na skupštinama CO, zajedno sa svećenicima čine delegate na Sinodi.Biskup i predsjednik Sinode predsjedaju sjednicama.

Sinoda osniva i zatvara CO i filijale i donosi zakone,bira i nadzire svoje organe,daje uvjetna i bezuvjetna pomilovanja. Sinoda se bira na šest godina.

Sinoda se sastaje najmanje jedanput godišnje.

 

2.2. Sinodalno vijeće u ECRH je pozvano osigurati jedinstvo u djelovanju crkvenog vodstva. Članovi Sinodalnog vijeća po službenoj dužnosti su biskup i predsjednik Sinode.Najmanje po tri svoja člana Sinoda bira u Sinodalno vijeće od laika i službenika.Sinodalno vijeće provodi odluke Sinode, donosi pravne odluke koje imaju privremeni karakter,predlaže osnivanje novih radnih mjesta ili njihovo ukidanje.Donosi pravilnik o radu.

 

3.3. Crkveni sud je neovisno tijelo u donošenju odluka i samo je vezan za zakon i pravdu-rukovodeći se temeljnim aktom ECRH-USTAVOM.Članovi suda ne mogu biti članovi Sinodalnog vijeća- Članove Suda bira Sinoda u mandatu od 6. godina.Crkveni sud se sastoji od predsjednika i četiri prisjednika.Dva prisjednika moraju biti svećenici sa završenim teološkim fakultetom i dva laika.

4.4.Odbor za medije se bira na Sinodi i broji 7. Članova. Odgovoran je za pripremu i emitiranje duhovnih radio i TV poruka,te vođenje i uređivanje WEB stranice ECRH. Odborom rukovodi koordinator.

5.5. Odbor za literaturu se bira na Sinodi i broji 4.člana. Odgovoran je za pripremu i tiskanje literature ECRH.

6.6.Odbor za statutarna pitanja se bira na Sinodi i broji 4. člana, visoke teološke i pravne naobrazbe. Odgovoran je za statutarna pitanja, a postupa po odrednicama Ustava ECRH.

7.7.Odbor za djecu i mlade, bira se na Sinodi. Odgovoran je za rad s djecom i mladima, organiziranje kampova i dana djece i mladih.

 

 

Sva tijela u strukturi ECRH rade i djeluju prema USTAVU ECRH. Voljom vjernika Evangeličke crkve u RH, Sinoda je donijela 26.02.2005. u Osijeku na prvom zasjedanju prvog saziva, dorađivala na ostalim zasjedanjima Sinode i 24.03.2012. na drugom zasjedanju drugog saziva u Slavonskom Brodu prihvatila konačni tekst za USTAV EVANGELIČKE CRKVE U REPUBLICI HRVATSKOJ.