Konfimacija u Iloku

Konfimacija u Iloku

Konfirmaciju smo imali 16.06.2019. Antonija Ćeško,Michal Lomjanski,Tea Koza. Dominik Pucovsky, Daniela Matuš, Michajlo Vagala i Vladimira Matúš…konfirmirali su svećenici Mgr. Boženka Sajáková i Mgr. Dušan...