DIAKONIJA

Evangelička Crkva u Republici Hrvatskoj 30. 11. 2019. godine osnovala je Diakoniju. 

Sjedište Diakonije je u Osijeku.

Diakonia ECRH ispunjava svoju svrhu kroz slijedeće zadaće:

 1. briga za temeljno educiranje i usavršavanje suradnika,
 2. razmatranje stanja socijalnih i humanitarnih potreba društveno ugroženih osoba i skupina i odazivanje na njih,
 3. prepoznavanje uzroka postojećih stanja socijalne ugroženosti i pojave novih, te upozoravanje na njih,
 4. sudjelovanje u umanjivanju i uklanjanju socijalne isključenosti i siromaštva,
 5. sudjelovanje u uklanjanju posljedica prirodnih nesreća i katastrofa u zemlji i svijetu,
 6. osnivanje socijalnih i diakonijskih ustanova,
 7. poticanje i promicanje volonterskog rada,
 8. ispunjavanje drugih zadaća koje su u skladu sa svrhom i načelima njezina djelovanja.

Diakonia ECRH prikuplja sredstva za svoje djelovanje iz slijedećih izvora:

 • članarine
 • dobrovoljni i namjenski pokloni i prilozi
 • donacije
 • dotacije
 • prihodi od različitih susreta
 • sredstva iz međunarodnih izvora
 • sredstva dodijeljena temeljem javnih natječaja i fondacija
 • drugi mogući zakoniti izvori.
 Kontaktirati nas možete na e-mail: 
 ili na broj telefona +385 914100127
 
 Uplatiti donaciju možete na račun:
 Raiffeisen bank
 HR5324840081135192626
 SWIFT  RZBHHR2X

 Sjedište Diakonie

 Lorenza Jägera 7
 35 000 Osijek
POVRATAK U CRKVU – DIAKONIJA

POVRATAK U CRKVU – DIAKONIJA

Posljednjeg vikenda u travnju, dakle 22. do 24. travnja planiran je i realiziran drugi po redu trening volontera ECRH Diakonije. Subota, 23. travnja 2022 bila je centralni dan održavanja drugog od tri treninga. Ovoga puta trening održan je u prostorijama crkvene...

POVRATAK U CRKVU – DIAKONIJA

POVRATAK U CRKVU – DIAKONIJA

Subota, 26. ožujka 2022 bila je centralni dan održavanja prvog od tri planirana treninga u organizaciji Evangeličke Crkve u Republici Hrvatskoj Diakonie. Trening je bio u prostorijama crkvene općine u Kutini i planiran je za...

Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj (ECRH)

Gorice 4, 10000 Zagreb

Tel. 013791647

OIB: 60434742308

MB: 01321617

Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj (ECRH)