Kako svi oni koji zbog epidemiološke situacije nisu mogli sudjelovati na bogoslužju u svojoj crkvenoj općini ne bi ostali uskraćeni za slušanje i naviještanje Riječi Božje, kao i za one koji su bili na bogoslužju, a žele dodatno slušati o temi današnje nedjelje – Radosnoj vijesti o skorom dolasku našega Gospodina i ove 4. nedjelje Došašća pripremili smo nedjeljnu pobožnost.

Nedjeljnu pobožnost je pripremila Katica Tajz, pastorica Evangeličke crkvene općine Slatina.

Ove nedjelje donosimo Vam i pobožnost za naše vjernike koji pripadaju slovačkoj narodnosnoj skupini, a koju je pripremio Dušan Sajak, pastor Evangeličke a. v. slovačke crkvene općine Ilok.