Četvrtog siječnja ove Nove 2024 godine, Odbor za medije je održao sastanaku Slavonskom Brodu. Prije samoga sastanka, članice odbora: Davorka Horvat i Svetlana Vojnić Feldi snimile su duhovne TV poruke u studiju Slavonsko-Brodske Televizije.

Za to vrijeme, predsjednik odbora, je s ravnateljicom SBTV-a dogovarao daljnju suradnju. Pomenuta suradnja kao i potpis novih ugovoras SBTV-om, radio Daruvarom, radio Moslavina u Kutini, radio Koprivnica, radio Brod i radio Vukovar,ovisiti će o nastavku suradnje sa finskom misijom Sansa iz Finske, koja podupire rad Odbora za medije ECRH.

Odbor je zainteresiran za potpis novoga sporazuma do 2026 godine. Glede toga na poziv Sanse i po odluci spomenutog sastanka u Finskoj je od 17-21.01.2024. boravio koordinator odbora Neno Hadžihajdić.