Od 9. do 11. studenog ove godine u Rumunjskom mjestu Cluj – Napoca na Protestantskom teološkom fakultetu održana je svečana akademija prigodom 50. obljetnice potpisivanja Leuenberškog sporazuma. Akademiju je u suradnji s fakultetom organizirao Centar za evangeličku teologiju za istočnu regiju (Das Zentrum für Evangelische Theologie Ost – ZETO) i Zajednica protestantskih crkava Europe (Communion of Protestant Churches in Europa – CPCE).

Svečana akademija započela je bogoslužjem s Večerom Gospodnjom. Bogoslužje je održano u ekumenskom duhu s obzirom da su tu prisustvovali reformirani i luterani. S obzirom na to da su akademiji prisustvovali i studenti fakulteta, sedamnaest sudionika akademije podijelilo je s njima, kao i jedni s drugima, svoja iskustva o suživotu po sporazumu iz Leuenberga. Akademija je bila međunarodna te su tako osim domaćih biskupa i profesora s teoloških fakulteta iz evangeličkih crkava, tu bili i predstavnici iz Gruzije, Estonije, Mađarske, Njemačke i Hrvatske. Evangeličku Crkvu u Republici Hrvatskoj predstavljala je svećenica Svetlana Vojnić Feldi.

U prvom dijelu akademije čula su se izvješća iz navedenih zemalja o tome kako se sporazum kod njih primjenjuje. Moglo se primijetiti da su izvješća različita te da ima zemalja gdje zbog jezičke barijere smatraju da nije uopće moguće surađivati po sporazumu.

U drugom dijelu akademije održana su dva predavanja. Prvo predavanje je imalo temu „Značaj Leuenberškog sporazuma za Europske crkve“. Govorio je Prof. Dr. Thomas – Andreas Poder, dogmatik s teološkog fakulteta u Talinu (Estonija). U predavanju je uglavnom analizirao sadržaj sporazuma, objašnjavajući pri tome originalni dogmatički stav crkve potpisnice. Drugo predavanje je bilo na temu „Primjer iz Poljske“. Govorio je Prof. Dr. Jerzy Sojka, dogmatik s teološkog fakulteta u Varšavi (Poljska). U predavanju je govorio o tome kako je u Poljskoj sporazum zaživio, koji su bili izazovi i prepreke i koja su pitanja još otvorena.       

Ovom svečanom akademijom završena je proslava obljetnice Leuengerškog sporazuma i to simbolički u Rumunjskoj, gdje postoje čak tri evangeličke crkve: dvije luteranske koje služe na mađarskom jeziku (sa senioratom u Nadlaku, koji služi na slovačkom jeziku) i na njemačkom jeziku i jedna reformirana koja služi na mađarskom jeziku. Ovom akademijom potvrđena je povezanost kao i vrijednost i značaj sporazuma koji je potpisan 1973. godine.

O Leuenberškom sporazumu: Sporazum je potpisan 1973. godine u Baselu u Švicarskoj, u konferencijskom centru Leuenberg. Tamo su se sastali teolozi iz mnogih europskih luteranskih i reformiranih crkava kako bi potpisali finalizirani dokument sporazuma kojim se deklarira jedinstvo u Isusu Kristu. Potpisivanju sporazuma prethodili su radni susreti na kojima se radilo na sadržaju i razumijevanju teksta. Ovaj sporazum crkvama je donio zajedničko razumijevanje najvažnijih doktrina koje su se ticale učenja o Kristu, učenja o predestinaciji, učenja o Večeri Gospodnjoj i o opravdanju. U sporazumu se deklarira zajedništvo propovjedaonice i stola, kao i potpuno zajedništvo svjedočenja i službe. Crkve koje su sporazum potpisale prvo su bile ujedinjene u organizaciju koja se zvala Leuenberško crkveno zajedništvo (Leuenberg Church Fellowship). Ova zajednica je 2003. godine preimenovana u Zajednicu protestantskih crkva Europe (Community of Protestant Churches in Europa).