U subotu, 18. ožujka 2023. godine u prostorijama Crkvene općine Slavonski Brod je održana konstituirajuća sjednica novog – 4. saziva Sinode Evangeličke crkve u Hrvatskoj.

Prema ustroju evangeličkih crkvi u Europi i svijetu, pa tako i prema Ustavu Evangeličke crkve u Hrvatskoj – Sinoda je najviše tijelo upravljanja zemaljskom Crkvom koju čine svi župnici, svećenici i đakoni, te izabrani predstavnici crkvenih općina iz redova laika sukladno broju članova pojedinih crkvenih općina, a čiji mandat traje 6 godina.

Održavanju konstituirajuće sjednice novog saziva Sinode prethodila je vizitacija crkvenih općina kojom je pregledom crkvenih knjiga i evidencija između ostalog ustanovljen i trenutni broj članova crkvenih općina, te time i određen broj delegata koje crkvene općine biraju za Sinodu.

Nakon toga su crkvene općine održale redovne godišnje skupštine na kojima su izabrale svoje delegate za Sinodu.

Početkom sjednice je predsjedavala dopredsjednica Sinode iz prethodnog saziva gđa Gerda Srb.

Održana je minuta šutnje za preminule gosp. Stanimira Pavla Krešića, bivšeg predsjednika Sinode i gosp. Josipa Ivića, bivšeg župnika Crkvene općine Slavonski Brod.

Gosp. Predrag Gazibara je ispred Statutarne komisije prikupio vjerodajnice delegata i izvjestio kako je utvrđeno da je na Sinodi prisutno svih 17 izabranih delegata laika i svih 10 delegata iz reda svećenstva, dakle da je broj prisutnih delegata sukladan utvrđenom broju delegata prema Izvješću o vizitaciji koje određuje da je 27 delegata ukupni broj delegata ovog saziva Sinode. Utvrđeno je da kvorum za donošenje redovnih odluka tijekom sjednice čini 18 delegata, te da se može pristupiti radu.

Za predsjednika Sinode u novom sazivu je izabran gosp. Mijo Blažić iz Slavonskog Broda, a za dopredsjednika gosp. Darko Apel iz Osijeka. Izborom predsjednika Sinode je konstituiran 4. saziv Sinode ECRH.

Uslijedila je pobožnost koju je predvodio biskup Branko Berić, nakon čega su delegati Sinode pred biskupom položili prisegu.

Nakon usvajanja dnevnog reda u koji su uvrštene dopune, usvojen je zapisnik s prethodne sjednice Sinode.

Biskup Berić i Sinodalno vijeće su podnijeli godišnji izvještaj o crkvenom životu i financijskom poslovanju crkve u 2022. godini koji su uz manje dopune i kraću raspravu usvojeni. Kratka izvješća o radu tijela i organizacija Crkve su podnijeli Svetlana Vojnić Feldy, predsjednica Diakonie ECRH; Predrag Gazibara, koordinator Odbora za medije ECRH i Elina Braz de Almeida, koordinatorica Odbora za mlade ECRH. Izvješća su usvojena i pridružena godišnjem izvještaju o crkvenom životu u 2022. godini.

Zatim je uslijedio izbor biskupa ECRH.

Kandidati za biskupa su bili gosp. Branko Berić, dosadašnji biskup i župnik Crkvene općine Osijek i gđa Svetlana Vojnić Feldy, župnica Crkvene općine Soljani, te su prije glasanja održali programske govore nakon kojih nije održana rasprava.

Postupak izbora biskupa tajnim glasanjem je vodilo Izborno povjerenstvo u sastavu: Mijo Blažić, predsjednik Sinode; Katica Tajz, župnica Crkvene općine Slavonski Brod; Dušan Sajak, župnik Crkvene općine Ilok, Katica Hrček, delegat laik iz Iloka i Željka Nužda, delegat laik iz Slavonskog Broda.

Prebrojavanje glasačkih listića je provedeno javno pred svim delegatima Sinode.

Rezultat glasanja je 16 glasova za gosp. Branka Berića i 11 glasova za gđu Svetlanu Vojnić Feldy od ukupno svih 27 glasova delegata Sinode.

Gosp. Branko Berić je izabran za biskupa ECRH u novom mandatu.

Nakon kraće stanke proveden je izbor članova svih radnih tijela Crkve: Sinodalnog vijeća, Statutarne komisije, Financijske komisije, Teološke komisije, Crkvenog suda, te Odbora za mlade i Odbora za medije.

Usvojen je okvirni plan rada i okvirni financijski plan za 2023. godinu.

Dogovoreno je da će se Dan Crkve održati 6. svibnja u Crkvenoj općini Veliki Zdenci, a da će domaćin zajedničkog bogoslužja za Dan Reformacije biti Crkvena općina Legrad.

Na završetku sjednice u sklopu točaka dopunjenog dnevnog reda đakonica Melanie Ivančević i Mateja Magdalenić su predstavile stanje, aktivnosti i perspektive u pogledu mogućnosti osnivanja crkvene općine u Rijeci. Zaključeno je kako će predsjedništvo Crkve u svibnju posjetiti Rijeku i ondje se podrobnije upoznati s radom inicijalnog prezbiterija i susresti s vjernicima.

Delegat Božidar Lukša je iznio viđenje stanja i problema s kojima se susreće Crkvena općina Zagreb u pogledu upravljanja imovinom, obnovom potresom oštećene zgrade crkve i župnog dvora, te postavljanja stalnog svećenika i župnika koji bi pokrenuo duhovni život crkvene općine. U tom smislu Sinoda je biskupa Branka Berića postavila za administratora Crkvene općine Zagreb koji će nastojati poduzeti sve što je u mogućnosti od strane Crkve kako bi se u komunikaciji s državnim tijelima i stranim partnerima Crkvenoj općini Zagreb pomoglo u obnovi zgrada crkve i župnog dvora, te da će se razmotriti status gosp. Morana Rajkovića, teologa koji je u Crkvenoj općini Zagreb vršio duhovničku službu.

Gosp. Dušan Sajak iznio je situaciju u pogledu tijeka završetka obnove crkve u Iloku i sredstvima koja je potrebno prikupiti kako bi radovi bili potpuno završeni.

Zaključeno je da je potrebno poboljšati komunikaciju i usuglašavanje između Odbora za medije ECRH, Crkvene općine Kutina i vodstva Sansa misije iz Finske u pogledu zajedničkog korištenja opreme i prostorija u kojima se nalazi audio studio za kreiranje i distribuciju medijskih duhovnih sadržaja.

Biskup Berić je najavio skoru svećeničku ordinaciju Samira Vrabeca, đakona Crkvene općine Osijek koja bi trebala uslijediti do lipnja.

Rasprave su vođene otvoreno, na trenutke i žustro ali uvijek uz spremnost za postizanje dogovora kompromisom, pri čemu su svi imali u vidu interes Crkve u cjelini.

I ovom prigodom smo potvrdili i pokazali spremnost nastaviti hoditi u zajedništvu putem poziva našega Gospodina Isusa Krista: “Da svi budu jedno, kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao” (Ivan 17, 21).