Izbornoj Sinodi ECRH kako je i uobičajeno prethodi vizitacija komisije koje se sastoji od gospodina biskupa ECRH Branka Berića i predsjednika ECRH čiju je dužnost obavljao gospodin Pavao Stanimir Krešić koji nas je napustio prošle jeseni. Stoga je Sinodalno vijeće ECRH ovlastilo svećenika gospodina Predraga Gazibaru da provodi vizitacije uz biskupa po crkvenim općinama.

Prilikom vizitacije komisija kontrolira rad crkvene općine, crkvene knjige, financijsku dokumentaciju te popis vjernika kako bi mogli odrediti broj delegata CO u Sinodi ECRH.

Svaka crkvena općina će na Godišnjoj, izbornoj skupštini CO, izabrati ili potvrditi prezbitere i delegate za Sinodu.

Na izbornoj Sinodi ECRH 18. ožujka 2023. u Slavonskom Brodu
će se birati članovi svih Odbora, uključujući Sinodalno vijeće te biskup ECRH.

19. siječnja su krenuli u vizitacije CO Legrad i Zagreb, do Sinode će obići sve CO.