Tema ovogodišnje kampanje je UNITE! Aktivizam za zaustavljanje nasilja nad ženama i djevojčicama.

Kampanja se održava od 25. studenog (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama) do 10. prosinca (Međunarodni dan ljudskih prava). Kampanja je usmjerena senzibiliziranju problematike nasilja nad ženama i djecom te osvješćivanju i zaustavljanju seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja.

Evangelička crkva u RH će se ove godine po četvrti put pridružiti ovoj kampanji molitvom, ekumenskim bogoslužjima, educiranjem, širenjem svijesti o postojanju ovog problema i u našem susjedstvu.

Kao zajednica vjernika, Crkva tu zadaću započinje potvrđivanjem slike Božje u ženama i muškarcima te njihove suodgovornosti i suprivilegije kao upravitelja svega stvorenoga. Gleda na Isusa i njegovu solidarnost sa ženama kao na uzor koji svi trebaju oponašati. Izlijevanje Duha Svetoga na žene, muškarce i djecu vidi kao znak i dar od Boga za uzajamnost i jednakost. To se prima s vjerom u i kroz krštenje. Naše opravdanje milošću kroz vjeru naviješta da nitko ne smije biti isključen ili degradiran zbog patrijarhata i hijerarhije. Stoga Crkva na nasilje nad ženama gleda kao na grijeh protiv života, koji treba imenovati i osuditi, jer zanemaruje sliku Božju u osobi koja je pogođena, bila to žena, muškarac, djevojčica ili dječak.” (Crkve kažu ‘ne’ nasilju nad ženama. Lutheran World Federation, 2002., str. 9.)

Dok se okupljamo tijekom “16 dana aktivizma za zaustavljanje rodno uvjetovanog nasilja” ponovno potvrđujemo predanost da nasilje nazivamo grijehom i da radimo zajedno na okončanju nasilja i izgradnji rodno pravednih odnosa, crkava i društava, kao što je navedeno u dokumentu LWF-a, “Crkve kažu ‘Ne’ nasilju nad ženama”, objavljeno prije 20 godina.

“16 dana aktivizma za zaustavljanje rodno uvjetovanog nasilja” je godišnja, međunarodna kampanja koja počinje 25. studenog, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, i traje do 10. prosinca, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Stoga, dok se sjedinjujemo u bogoslužju, u molitvi, u razmatranju, u zagovoru, neka Duh Sveti u nama održi živim plamen nade i obnovi u nama duh pravde.