Evangelička crkva Legrad organizirala je koncert u povodu 505. godišnjice Reformacije pod nazivom Soli Deo Gloria /Samo Bogu Slava, odnosno peta sola reformacije.  

Stoga je ovaj koncert i posvećen dijelu opusa Johanna Sebastiana Bacha koji se upravo tako Soli Deo Gloria (SDG),  kao vjerni evangelik,  potpisivao na svoja djela.

Ne možemo govoriti o reformaciji, a ne spomenuti Martina Luthera koji nam je uz ogromni teološki, kulturni i povijesni doprinos ostavio i veliku glazbenu ostavštinu. Uredio je  i komponirao više od trideset pjesma, melodija i tekstova i sedam liturgijskih komada, latinsku i pučku litaniju i pučki izraz Gloria in excelsis, Agnus Dei, Communio (Ps. 11 l), Te Deum i Magnificat. Smatrao je da je glazba veliki dar crkvi, te da je Božju riječ važno čitati, propovijedati i pjevati. Obnovio je zborsko, odnosno pjevanje zajednice. Volio se družiti sa glazbenicima i stvarati zajedno s njima. Još i danas se pjevaju mnoga njegova djela te je koncert započeo i završio evangeličkom himnom, Naš Bog je jaka utvrda, koju je Luther uredio bazirajući je na 46. psalmu.

Damjan Klemenčić, tenor i Ivon Fabijanec, orgulje

Vođen svojom vjerom, J.S. Bach posvetio je svoj život stvaranju glazbe na slavu Božju. “Cilj i konačni cilj svake glazbe”, potvrdio je, “ne bi trebao biti ništa drugo nego slava Božja i osvježenje duše.” Dok je krenuo sa skladanjem, označio bi svoje prazne stranice rukopisa inicijalima, “J. J.” (Jesu Juva – “Pomozi mi, Isuse”) ili “Ja. N.J.” (In Nomine Jesu — “U ime Isusovo”). Na kraju svojih skladbi Bach je redovito upisivao slova “S. D.G.” (Soli Deo Gloria – “Samo Bogu slava”). Bach je, poput Luthera prije njega, shvatio da se cijeli život može i treba živjeti samo na slavu Božju. “Dakle, jeli ili pili ili što god činili, sve činite na slavu Božju” (1. Korinćanima 10:31).

Izvođači na koncertu su bili mladi glazbenici Sara Oškera, profesorica saksofona u Umjetničkoj školi Fortunt Pintarić u Koprivnici,  Ivon Fabijanec, orgulje, voditelj je zbora rimokatoličke župe u Legradu, student 5. godine gregorijanike i glazbene pedagogije, Damjan Klemenčić, tenor, aktivni član katedralnog zbora u Varaždinu i klape Palma te Jan Samaržija, student diplomskog studija gitare u Splitu.

Program

1. Himna: Naš Bog je jaka utvrda

Damjan Klemenčić, tenor i Ivon Fabijanec, orgulje

2. J. S. Bach: Preludij, fuga i allegro, BWV 998 – Preludij

Jan Samaržija, gitara

3. J. S. Bach: Suita za violončelo, broj 1, BWV 1007 – Courante

Sara Oškera, saksofon

4. J. S. Bach: Slavim te, Gospode, psalamski koral, BWV 137

Damjan Klemenčić, tenor i Ivon Fabijanec, orgulje

5. J. S. Bach: Suita za violončelo, broj 1, BWV 1007 – Sarabande

Sara Oškera, saksofon

6. J. S. Bach: Pred tobom padam nice, koral iz “Muke po Mateju”, BWV 244

Ivon Fabijanec, orgulje

7. J. S. Bach: Isus mi je svagda radost, koral iz Kantate BWV 147

Damjan Klemenčić, tenor i Ivon Fabijanec, orgulje

8. J. S. Bach: Suita za violončelo, broj 1, BWV 1007 – Menuet

Sara Oškera, saksofon

9. Himna: Naš Bog je jaka utvrda –  izvedba svih sudionika koncerta