Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj od 16. do 18. kolovoza 2022 primila je posjetu generalnog tajnika Gustav Adolf Werka iz Njemačke svećenika Enno Haaksa i bivšeg predsjednika Wilhelma Hufmeiera

Goste je u župnom dvoru u Zagrebu dočekao biskup Branko Berić, skupa sa župnikom crkvene općine Veliki Zdenci Predragom Gazibarom i župnicom crkvene općine Soljani Svetlanom Vojnić Feldi. Gosti su nekoliko sati razgovarali o situaciji u crkvenoj općini u Zagrebu s imenovanima kao i s prezbiterima Sunčicom Vidulić Vulelija i Kristianom  Kunstek izcrkvene općine Zagreb s obzirom na potrebu obnove crkve i župnog dvora nakon potresa. Gosti su izrazili želju da njihova fondacija pomogne te se iskreno nadamo da će se tako i dogoditi.

Sljedeći dan gosti su putovali u Ilok gdje ih je dočekao župnik Dušan Sajak i pokazao im radove na rekonstrukciji i proširenju crkve. Gosti su bili vidno iznenađeni uspješnom obnovom objekta, kao i ranijom izgradnjom župnog dvora. Nadaju se da će kroz godinu dvije i ovdje moći pomoći.

Treći dan gosti su razgovarali s prezbiterima crkvene općine Osijek i đakonom Dr. Samirom Vrabecom, te su informirani o obnovi objekta župnog dvora i crkve, kao i o potrebama obnove imovine koja je crkvenoj općini restitucijom vraćena.

S obzirom na to da fondacija Gustav Adolf Werk usko surađuje s različitim organizacijama Diakonije u Njemačkoj, predsjednica Diakonije je razgovarala s njima i o mogućnostima suradnje i razvoja njemačke pomoći našoj Diakoniji.

Gosti su sve vrijeme bili u pratnji biskupa Branka Berića. U prevođenju je pomagala župnica iz Soljana.

Svetlana Vojnić Feldi