Volonteri službe za posjete crkvene općine Soljani početkom srpnja 2022. pripremili su socijalne pakete za koje su dobili potporu Diakonije ECRH.

Volonteri Hilda Pekar, Zdenka Šarčević i Ljubica Farkaš s predsjednicom prezbiterija Zuzom Pravda i župnicom posjetili su tri grupe vjernika: socijalno slabije članove, bolesne – koji su vezani za krevet i najstarije članove. “Svi su nas dočekali sa osmjehom na licu i radošću.

Skupa smo se i molili s njima. Dali smo im nadu. Rekli smo im da ih čekamo u crkvi, u našoj zajednici i da nisu zaboravljeni”, rekla je Hilda Pekar. Na slikama su posjete kod Anne Horvat, Katke Capjak i Anne Sič.