Dana 15.06.2022 predsjednica ECRH Diakonije sastala se s ravnateljicom Diakonije Evangeličke crkve a. v. u Slovačkoj, ing. mgr. Ljubicom Sabo Visockom.

U prvom dijelu sastanka, razmijenjene su informacije o položaju crkve u Slovačkoj i u Hrvatskoj, te o oblastima u kojima djeluju dvije Diakonije i njihovim perspektivama razvoja u budućnosti. 

U drugom dijelu sastanka traženi su zajednički interesi dviju organizacija, potencijali za suradnju, kao i vizije u oblasti edukacije žena te njihovog udruživanja radi razvoja službe za posjete u crkvenim općinama. U tom cilju prvi zajednički projekt koji se želi ostvariti u sljedećoj godini, je zajednička edukacija žena iz nekoliko evangeličkih crkava sličnog ili istog jezičkog područja.

Treći dio sastanka bio je praktičan s obzirom na to da je urađena posjeta Diakonskog objekta Agape u Svetom Juru.