U subotu, 7. svibnja 2022. godine u prostorijama Crkvene općine Slavonski Brod je održana ovogodišnja redovna sjednica Sinode ECRH.

Prema ustroju evangeličkih crkvi u Europi i svijetu, pa tako i prema Ustavu Evangeličke crkve u Hrvatskoj – Sinoda je najviše tijelo upravljanja zemaljskom Crkvom koju čine svi župnici, svećenici i đakoni, te izabrani predstavnici crkvenih općina iz redova laika sukladno broju članova pojedinih crkvenih općina, a čiji mandat traje 6 godina.

Sinoda je započela u 11 sati uvodnom pobožnosti i molitvom koju je vodio biskup Branko Berić, nakon čega je vođenje sjednice preuzeo Pavao Stanimir Krešić, predsjednik Sinode.

Predsjednik Sinode je uz sve okupljene članove Sinode pozdravio i gosp. Božidara Andriju Lukšu i gosp. Gordana Plešnika – predstavnike evangeličke zajednice vjernika u Zagrebu (Evangelička crkvena općina Zagreb) i gđicu Mateju Magdalenić – predstavnicu Crkvene općine Rijeka.

Također, predsjednik Sinode je predložio da se gosp. Plešnika i gđicu Magdalenić prihvati u sastav Sinode što je Sinoda jednoglasno podržala, a gosp. Lukša je zadržao status gosta – predstavnika.

Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda bez prijedloga dopuna ili izmjena, usvojen je i zapisnik s prethodne sjednice Sinode.

Biskup Berić i Sinodalno vijeće su podnijeli godišnji izvještaj o crkvenom životu i financijskom poslovanju crkve koji su uz manje dopune i kraću raspravu usvojeni.

Kako sadašnjem sazivu Sinode istječe mandat, raspravljano je o ustavnim i statutarnim odredbama u pogledu postupka i zaduženja pojedinih crkvenih tijela oko provedbe organizacije i nadzora izbora novih predstavnika crkvenih općina iz redova laika kako bi se početkom sljedeće godine na skupštinama crkvenih općina mogli održati izbori, te sazvati i konstituirati novi saziv Sinode.

Sinoda je s osobitom radošću primila na znanje da je evangelička zajednica vjernika u Zagrebu (Evangelička crkvena općina Zagreb) u razgovorima s Predsjedništvom crkve izrazila volju i spremnost za pomirbom i nastavkom djelovanja u zajedništvu i u sastavu Evangeličke crkve u Hrvatskoj.

Prigodnim riječima se u tom smislu Sinodi obratio Božidar Andrija Lukša, predsjednik Evangeličke crkvene općine Zagreb, te zajedno s Gordanom Plešnikom izrazio spremnost i uputio poziv da se obilježavanje ovogodišnjeg Dana Crkve (25. lipnja – dan kada je predstavljena Augsburška konfesija 1530. godine) održi u prostorijama Evangeličke crkvene općine Zagreb u Gundulićevoj ulici.

Kao i svake godine tom prigodom će se okupiti predstavnici svih crkvenih općina da uz pozdravne govore, pobožnost, molitvu i pjesmu, te zajedničko objedovanje i druženje svjedoče zajedništvo evangelika – luterana u Hrvatskoj.

Sinoda je obraćanje i poziv gosp. Lukše i Plešnika usvojila aklamacijom.

Sinoda je zaključila da će Predsjedništvo crkve zajedno s gosp. Lukšom i Plešnikom sačiniti prigodno cirkularno pismo kojim će obavijestiti sve međunarodne evangeličke crkvene organizacije i zemaljske crkve o radosnom događaju zacjeljenja rana koje su dijelile jedno tijelo evangeličkih vjernika u Republici Hrvatskoj kojima je glava naš Gospodin Isus Krist.