Dugogodišnja domarka naše zagrebačke Crkve Slavica Petrikić napustila je ovozemaljsku stvarnost 30. siječnja 2021. u 84. godini života nakon duge i teške bolesti.

Slavica je bila dragi sugovornik i velika duša. Do mirovine je radila kao službenica u Hrvatskim željeznicama. Bila je omiljeni radnik u svom poduzeću i stekla veliki broj prijatelja. Iako je život nije mazio svojoj djeci i unucima kao i ljudima oko sebe je unosila mir u srce i davala veliku ljubav. Na njenom licu se rijetko mogla uočiti tuga. Pomagala je Crkvi radom na humanitarnom polju, vodeći briga o našoj prekrasnoj Crkvi i njenoj okolini i u najtežim trenucima kako njenog tako i našeg crkvenog života. Iako već shrvana teškom bolešću rado se družila sa vjernicima i unosila radost u biblijske susrete i Bogoslužja. Tetu Slavicu ste mogli upitati za savjet , u njenom srcu svaki čovjek je mogao naći svoje mjesto.

Zbogom draga naša Slavice … vidimo se jednog dana u kući Oca nebeskoga…

„Sada ostaje vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća među njima je ljubav“ (1 Kor 13)