Zadnja nedjelja po Bogojavljenju je dan kada slavimo  Preobraženje Gospodinovo. Ovaj dan ubraja se među velike blagdane u liturgijskom kalendaru. U ovome događaju, o kojemu možemo čitati u sva tri sinoptička evanđelja, Isus vodi tri učenika – Petra, Jakova i Ivana – na ‘visoku goru’ gdje se njegova vanjština dramatično mijenja pred njima, Isus se pred njima ‘preobražava’. Prilikom Preobraženja našega Gospodina, trojici učenika koji su do tada Isusa poznavali samo kroz njegovu ljudsku narav,  otkrivena je njegova božanska narav.

Pobožnost za blagdan Preobraženja Gospodinova je pripremila Katica Tajz, pastorica Evangeličke crkvene općine Slatina.