U utorak, 10. studenog 2020. god. je izvršena službena tehnička primopredaja sa stručnim pregledom orgulja – harmonija koji se nalazi na koru crkve u Crkvenoj općini Osijek od strane povjerenstva Ministarstva kulture kojemu su prisustvovali članovi Prezbiterija i izvoditelj radova. Time je završen cjelokupni postupak njihove restauracije.

Kako je harmonij registrirano zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske, restauracija harmonija je izvršena kroz projekt obnove kojega je financiralo i nadziralo Ministarstvo kulture, a izvršitelj radova je bila tvrtka Orglarstvo Škrabl iz Rogaške Slatine.  

Harmonij je iz Rogaške Slatine, gdje je bio na restauraciji, dovezen i vraćen na kor crkve 19. listopada.

‘Premijerna izvedba’ nakon restauracije je bila na svečanom središnjem bogoslužju prigodom Dana Reformacije u nedjelju, 25. listopada kada je na njemu ulaznu pjesmu, a na koncu bogoslužja i himnu naše Crkve ‘Naš Bog je jaka utvrda’ svirao gosp. Andreas Lang. To je bilo prvi puta nakon gotovo 75 godina da su zvuci ovoga harmonija u svojoj punini odzvanjali svodovima naše crkve.

Za ljubitelje i znalce orgulja i harmonija, kao i sve koje bi to moglo zanimati donosimo tehnički opis ovog prelijepog instrumenta koji se nalazi na koru crkve od njezina posvećenja 1908. godine.

Harmonij je izradila tvrtka Ernst Hinkel iz Ulma koja je osnovana 1880. god., te ima dva manuala i klasično izrađenu pedalnu klavijaturu.

Harmonij je izrađen prema mehaničkoj građi te je imao samo mehanički pogon sa ručicom sa strane i pedalom na nožni pogon iznad pedalne klavijature. U instrument su klasično ugrađeni mjehovi. Prilikom restauracije uređen je i dovod zraka iz električnog puhala.

Opseg manuala je od C – f3 s 54 tona, obloge manualnih tipka cijelih tonova su iz celuloida, polutonova iz ebanovine.

Opseg pedalne klavijature je od C-d1 s 27 tonova, tipke cijelih tonova i polutonova su iz hrastovine.

Manubriji za uklapljanje registara su od kruškova drveta s pločicama iz porculana, na kojima su napisi registara. Raspoređeni su iznad manualnih klavijatura. Svirna i registarska traktura su mehaničkog izvora.

Kućište instrumenta izrađeno je od prirodnog drveta, a još vrjednijim ga čini poseban i neobičan ukras iznad osnovnog kućišta u stilu gotske ornamentike, sa ugradnjom prospektnih orguljskih svirala.

Iz svega je razvidno da je to kvalitetno te vrlo pažljivo napravljen instrument.

Vjerujemo, nadamo se i radujemo što će nam obnovljeni harmonij svojim bogatim i plemenitim zvukom upotpunjavati bogoslužja, obrede i druga okupljanja na slavu našega Gospodina Isusa Krista.