Dragi u Kristu, s radošću vam želimo predstaviti novu Agendu Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj. Nastala je višegodišnjim zajedničkim radom i trudom svih nas, a pod budnim okom svećenice Svetlane Vojnić Feldi i Teološke komisije.

Što je Agenda, pitate se? Sama latinska riječ Agenda bi u prijevodu značila ono što se ima učiniti. Njemački izraz Kirchenagende nam otkriva da se radi o posebnoj agendi, knjizi, specifičnoj za evangeličku crkvu, knjizi koja obuhvaća crkvenu liturgiju, crkvenu godinu, razne obrede, sakramente, bogoslužja, liturgiju, molitve, biblijske tekstove, pjesme. Desna ruka, svakog svećenika, vikara, đakona i kantora. A  laiku osvješćuje povezanost sa vjernicima Evangeličke crkve širom svijeta koje prate istu crkvenu godinu, teme nedjelje, te se čitaju isti Biblijski tekstovi.

Agenda nam u nekim segmentima kruto određuje red bogoslužja, npr. tema nedjelje, biblijski tekstovi, liturgija, dok nam opet s druge strane daje slobodu, kreativnost u izboru pjesama, molitvi, propovijedi. U tom smislu i nasljeduje Martina Luthera koji nije puno pisao o samom bogoslužju, napisao tek dvije liturgije za zajednicu u Wittenbergu. Prva je bila latinsko bogoslužje 1523. godine, a druga je bila njemačko bogoslužje napisano 1526.godine.  No, ova bogoslužja,  nisu bile direktne upute, već općenite smjernice koje su ostavljale prostora za različitost. “Nije nam niti namjera u potpunosti ukinuti liturgijsku službu Božju, već pročistiti onu koja se sada koristi od jadnih priraslica koja je kvare i ukazati na evanđeosku uporabu.” (AE 53:20)

Luther je smatrao da je propovijed najvažniji dio bogoslužja. Često je znao reći da je bolje da se kršćani ni ne sastaju, ako neće čitati i propovijedati Božju riječ.

„Ljubazno bih i za dragog Boga zamolio sve one koji vide ovaj redoslijed služenja ili ga žele slijediti: Nemojte smatrati krutim zakonom koji obvezuje ili zapliće nečiju savjest, već ga koristite u kršćanskoj slobodi dokle god, kada, gdje i kako smatrate da je to praktično i korisno. ” (AE 53:67)

Naša Evangelička crkva u RH iako mala obiluje bogatstvom različitosti, svaka crkvena općina ima svoju priču, povijest i tradiciju. Te ova nova Agenda upravo objedinjuje sve naše različitosti.

Do sada smo u crkvenim općinama sa liturgijskim slovačkim jezikom imali Agendu na slovačkom jeziku, tiskanu u Slovačkoj, dok smo u ostalim crkvenim općinama koristili  Pjesmaricu Evangeličke crkve sa liturgijom bogoslužja, molitvama i Liturgijski priručnik koji su nam dobro služili do sada.

Agenda je jednoglasno prihvaćena na Sinodi ECRH u Slavonskom Brodu 30.11.2020. Štampana  je zahvaljujući donaciji Martin Luther Bunda na čemu smo im neizmjerno zahvalni.

Nažalost zbog globalne pandemije Covida- 19, nismo u mogućnosti predstaviti Agendu javnosti, onako kako ona to zaslužuje. No, ona je stigla u ruke naših svećenika prilikom zajedničkog bogoslužja u povodu Dana reformacije u Osijeku 25.listopada 2020.

Neka nam služi na blagoslov svima!