Nadbiskup Dr Musa Panti Filibus, predsjednik LSS i Rev Dr Martin Junge, generalni tajnik LSS uputili su 19. ožujka 2020. pastoralno pismo svim crkvama članicama, među ostalima i našoj Crkvi, te ga objavljujemo u cijelosti:

Ženeva, 19. ožujka 2020.

CRKVA U VREMENU KORONAVIRUSA. PASTORALNO PISMO

Drage sestre i braćo,

U svjetlu pandemijskog širenja COVID – 19, mnoge vlade uvode mjere za primjenu “socijalnog distanciranja”, dakle, fizičkog razmaka jedan od drugoga. Ove mjere povećano zahtjevaju ograničenja i za način na koji se okuplja crkva, osobito na bogoslužje.

Mi priznajemo da su ova ograničenja teška za crkve čiji je identitet izražen u okupljanju ljudi na jednome mjestu oko Riječi i sakramenata. Kada se Tijelo Kristovo ne može okupljati na jednome mjestu, što nam je tada činiti?

Želimo ponuditi nekoliko teoloških i pastoralnih promišljanja.

Crkva u javnoj sferi

Crkve su u javnoj sferi i posljedično podliježu zakonima i propisima donesenim od vlasti njihovih zemalja. Crkve će podupirati nastojanja vlasti koja promiču i štite život. U skladu s tim, crkve će podupirati propise o javnoj zdravstvenoj zaštiti i opravdane napore na zaustavljanju širenja ovoga virusa koji pogađa sve ljude bez diskriminacije. Crkve su također pozvane postaviti primjer odgovornog poštivanja javnih politika. Povremeno će čak podsticati lokalne i nacionalne vlasti da povećaju ograničenja kretanja i okupljanja kako bi se zaštitili najranjiviji i stariji.

Pozivamo crkve članice Luteranskog svjetskog saveza da podržavaju i slijede regulaciju koju provode vlasti radi promicanja i zaštite života.

Bogoslužje i sakramenti u izvanrednim okolnostima

Pod uobičajenim okolnostima, samilost pokreće crkvu u stvaranju zajedništva s bolesnima i izoliranima. Međutim, kada to zdravstveni protokoli tako nalažu, dobrobit ranjivih bližnjih se najbolje štiti neokupljanjem. Mi doživljavamo takve pastoralne iznimke svaki dan s milionima djece i odraslih u našim crkvama čiji je imunosni sustav narušen dugotrajnim bolestima ili pripadajućim im terapijama. Premda to otežava pastoral, poštivanje protokola izolacije umanjuje opasnost infekcije i najbolje služi njihovoj dobrobiti.

Kao Luterani, mi ispovjedamo da smo oslobođeni Božjom Milošću kroz vjeru. Mi smo slobodni od religijske prisile. Naša sloboda iziskuje ljubav i brigu za bližnje. Naše odluke su vođene ljubavlju koja se izražava u duhu samodiscipliniranosti.

U vrijeme globalne pandemije kao što je COVID – 19, stoga, neokupljati se na jednome mjestu radi bogoslužja je izraz suosjećanja i solidarnosti. Ono ne umanjuje naše bogoslužje već donosi nove puteve njegova izražavanja. Ono ne umanjuje našu crkvenost već nas uistinu čini crkvom. To je paradoks suosjećanja koji se javlja s trenutnom pandemijom COVID – 19.

Pozivamo crkve članice Luteranskog svjetskog saveza da žive u ovim izvanrednim okolnostima s trajnim povjerenjem u sredstva Milosti i snagu Svetoga Duha koji neprestano ostvaruje i obnavlja crkvu.

Ostajati zajedno dok smo fizički odvojeni

Pojedine crkve koje imaju tehničke mogućnosti se okupljaju online, putem televizije ili radija. U zajednicama bez ovih mogućnosti, crkvene općine dijele tiskane materijale za domaćinstva kako bi nastavili kršćansku naobrazbu i molitvu kod kuće. U nekoliko regija Luteranskog svjetskog saveza prevladava upotreba društvenih mreža. Koriste se za dijeljenje molitvi, čitanja, crkvenih himni i snimljenih propovijedi. Stvaraju se grupe kako bi ostali povezani i zajedno molili, premda bez osobnog susretanja.

U vremenima pandemije, kada podjeljivanje Kruha i Vina nije dostupno, nalazimo utjehu u prisjećanju da je Riječ sredstvo Milosti, koja se može primiti kroz molitvu, pjevanje, čitanje i promišljanje o Riječi, zazivanju Boga, prisjećanju na našu zajednicu i naše bližnje. Sveti Duh je prisutan kada zazivamo Božje ime čak i ako smo sami.

U “Prostodušni put za molitvu” Luther je zapisao,

Nikada nemoj misliti da klečiš ili stojiš sâm, radije misli da cijela Crkva…stoji ondje pored tebe i ti stojiš među njima u zajedničkoj, združenoj molitvi koju Bog ne može prezreti…Ondje možemo pronaći Boga Stvoritelja, Boga Otkupitelja, Boga Svetog Duha, koji je Bog koji nas dnevno posvećuje.

Molitva je tada proaktivni znak nadajuće solidarnosti.

U ovim izvanrednim okolnostima, pozivamo vas da živite načelo Reformacije “ecclesia semper reformanda” (Crkva se uvijek obnavlja) dok nalazite nove puteve okupljanja u Isusovo ime i štovanja Trojedinoga Boga.

Podrška Ureda za zajedništvo Luteranskog svjetskog saveza

Kao zajednica crkvi, ujedinjenih u bogoštovlju, vrlo dobro znamo kako je biti geografski udaljen pa ipak blisko međusobno povezan. Ovo iskustvo je za nas danas resurs. Danas, premda fizički odvojeni mi smo sjedinjeni u Bogu koji čini da smo jedno. Pronalazimo ohrabrenje u riječima apostola Pavla koji je znao da fizička udaljenost nije prepreka jer ništa “nas neće moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem” (Rimljanima 8: 39).

Vaši u Kristu,

Nadbiskup Dr Musa Panti Filibus, Predsjednik LSS

Rev. Dr Martin Junge, Generalni tajnik LSS