U utorak, 19.11.2019. god. u prostorijama Crkvene općine Kutina održana je redovna godišnja sjednica Svećeničkog kolegija Evangeličke Crkve u Hrvatskoj.

Nakon uvodne molitve i propovijedi koje je održao biskup Branko Berić Kolegij je pristupio raspravljanju o osnivanju Diakonie ECRH, te završnim razmatranjima i pročišćavanju teksta Agende kojega je pripremila i izradila Teloška komisija imenovana od Sinode ECRH.

Kolegij je prepoznao i ukazao kako je potrebno i poželjno pristupiti osnivanju dijakonijske humanitarne organizacije Evangeličke Crkve u Hrvatskoj, te u tom smislu preporučio poduzimanje svih pripremnih i potrebnih radnji crkvenih tijela za njezino osnivanje od strane Sinode.

S osobitom radošću Kolegij je započeo završna razmatranja prijedloga teksta Agende (bogoslužna knjiga u evangeličkim crkvama koja sadrži obrasce bogoslužja, sakramentalnih obreda krštenja i Večere Gospodnje, te drugih bogoslužnih obreda i prigoda) koji bi uskoro trebao biti podastrt Sinodi na usvajanje. Agenda Evangeličke Crkve u Hrvatskoj bit će po prvi puta na ovakav crkveno službeni i formalni način sastavljena i tiskana na hrvatskom jeziku. Prilikom sastavljanja Agende Teološka komisija je pregledala i oslanjala se pretežito na agende njemačkih pokrajinskih evangeličkih crkvi (Landeskirche) i Evangeličke Crkve u Slovačkoj uz prikupljanje mišljenja i priloga pastor(ic)a svih Crkvenih općina ECRH.