Evangelička crkva u zemlji i svijetu 31.10. obilježava Dan Reformacije.Ove godine svečano Bogoslužje održano je u Slavonskom Brodu, 27.10.2019. uz direktan prijenos HRT-a. Liturgiju su predvodili Jozo Ivić-svećenik Evangeličke crkve iz Slavonskog Broda i Svetlana Vojnić Feldi-svećenica Evangeličke crkve iz Soljana. Propovijedao je biskup Branko Berić. U ekumenskoj molitvi, sudjelovali su predstavnici Katoličke crkve i Reformirane crkve.

S ponosom se prisjećamo učitelja naše vjere katoličkog redovnika Martina Luthera, koji je 31.10.1517. prikucao na vrata crkve u Winterbergu 95 teza o reformi crkve. Nije htio promijeniti ime crkve već istu reformirati. Okomio se na papinstvo i plaćanje za oproste grijeha. Luther je tumačio da svećenstvo mora biti u službi vjernika a ne obrnuto. Cijelog svog života postavljao je pitanje:“Kako da zaslužim milostivog Boga!“ Odgovor je našao u Poslanici Apostola Pavla Rimljanima, gdje piše : „Pravednik će živjeti od vjere!“(Rim.1:17.) Upravo na Dan Reformacije ove godine, navršava se 20 godina od potpisivanja deklaracije o Opravdanju Vjerom-isključivo Kristovom milošću, a ne dobrim djelima. Ovaj važan dokumenat u Augsburgu 31.10.1999. potpisali su Rimokatolička crkva i Evangelička crkva,-uz nazočnost Svjetskog Luteranskog Saveza. Kasnijih godina pridružile su se i Reformirana, Anglikanska i Metodistička crkva.

Svim Evangelicima u našoj domovini i svim crkvama Reformacije želimo obilje mira i Božjeg Blagoslova u ovom svečanom danu!