U subotu,5.11.2016. ispratili smo na posljednji počinak našu sestru u Kristu

Mariju Karniž. Netko će reći lijepe je godine doživjela!  Svemogući Bog ju je

Pozvao u 89 godini u svoje milosne ruke. Tako i nama određuje godine ovog

prolaznog ovozemaljskog života. Crkva na nedjeljnom Bogoslužju u Velikim

Zdencima, bila je puna. Vjernici naše crkvene općine, rodbina i prijatelji

preminule Marije, došli su odati spomen majci, baki, prabaki i članu zajednice.

„Sretna sigurnost Isus je moj, njemu sam dao život ja svoj“ pjesma je koju smo

na spomen pjevali baki Mariji i koju je jako voljela….

Predrag Gazibara